Sunday, February 15, 2015

Pengertian Pengoksidaan dan Penurunan Dari Segi Kehilangan dan Penambahan Oksigen dan Hidrogen

Sesuatu bahan tindak balas dikatakan telah dioksidakan jika mengalami penambahan oksigen atau kehilangan hidrogen.

Sebaliknya, suatu bahan tindak balas dikatakan telah diturunkan jika mengalami kehilangan oksigen atau penambahan hidrogen.


Contoh 1

Tindak balas antara magnesium dengan karbon dioksida.

 • Logam magnesium dioksidakan kepada magnesium oksida kerana penambahan oksigen berlaku.
 • Gas karbon dioksida diturunkan kepada karbon kerana oksigen disingkirkan.
 • Proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Tindak balas ini disebut sebagai tindak balas redoks.
 • Karbon dioksida ialah agen pengoksidaan kerana menyebabkan magnesium dioksidakan.
 • Logam magnesium ialah agen penurunan kerana menyebabkan karbon dioksida diturunkan.


Contoh 2

Tindak balas antara logam aluminium dengan ferum (III) oksida.

 • Logam aluminium dioksidakan kepada aluminium oksida.
 • Ferum (III) oksida diturunkan kepada ferum.
 • Proses pengoksidaan dan penurunan telah berlaku secara serentak. Tindak balas ini disebut sebagai tindak balas redoks.
 • Ferum (III) oksida ialah agen pengoksidaan kerana menyebabkan magnesium dioksidakan.
 • Aluminium ialah agen penurunan kerana menyebabkan ferum (III) oksida diturunkan.


Contoh 3

Tindak balas antara gas hidrogen sulfida dengan klorin.

 • Hidrogen sulfida dioksidakan kepada sulfur kerana kehilangan hidrogen.
 • Gas klorin diturunkan kepada hidrogen klorida kerana penambahan hidrogen.
 • Proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Tindak balas ini disebut sebagai tindak balas redoks.
 • Gas klorin ialah agen pengoksidaan.
 • Hidrogen sulfida ialah agen penurunan.


Contoh 4

Tindak balas antara air dengan gas fluorin.

 • Air dioksidakan kepada oksigen kerana kehilangan hidrogen.
 • Gas fluorin diturunkan kepada hidrogen fluorida kerana penambahan hidrogen.
 • Proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Tindak balas ini disebut sebagai tindak balas redoks.
 • Gas fluorin ialah agen pengoksidaan.
 • Air ialah agen penurunan.


Perhatikan bahawa;
 1. Agen pengoksidaan merupakan penderma oksigen atau penerima hidrogen.

 2. Agen penurunan merupakan penerima oksigen atau penderma hidrogen.

No comments:

Post a Comment