Monday, February 23, 2015

Resapan

Resapan (diffusion) ialah proses pergerakan zarah-zarah dari kawasan dengan kepekatannya yang lebih tinggi ke kawasan dengan kepekatannya yang lebih rendah.

Kadar resapan dalam gas adalah paling tinggi, kemudian dikuti dengan cecair, dan resapan dalam pepejal adalah yang paling rendah.

Pergerakan zarah-zarah dalam keadaan gas adalah paling cepat, manakala pergerakan zarah-zarah dalam pepejal adalah paling lambat. Hal ini disebabkan susunan zarah pepejal adalah lebih rapat berbanding dengan gas.

Pergerakan zarah sesuatu jirim untuk mengisikan ruang kecil antara zarah-zarah pepejal adalah lambat.

Zarah-zarah gas tidak teratur dan berjauhan antara satu sama lain dengan ruang antara zarah-zarah yang besar. Oleh itu, zarah-zarah sesuatu jirim dapat mengisikan ruang antara zarah dalam gas dengan cepat.


4 comments: