Tuesday, February 24, 2015

Gerakan Brown

Gerakan Brown ialah gerakan rawak zarah-zarah sesuatu jirim berbentuk zig-zag yang dapat diperhatikan di bawah mikroskop apabila zarah-zarah ini dilanggar oleh zarah-zarah lain yang lebih halus dan tidak dapat dinampak.

Gerakan Brown dijumpai oleh ahli sains British bernama Robert Brown.

Pada 1827, Robert Brown memerhatikan (melalui mikroskop) debunga bergerak secara zig-zag di dalam air. Beliau menamakan gerakan ini sebagai gerakan Brown.
Gerakan Brown.

Sebagai contoh, zarah-zarah asap bergerak secara rawak dalam bentuk zig-zag. Ini adalah kerana zarah udara bergerak dengan cepat dan secara rawak serta sentiasa menghentam zarah-zarah asap. Ini menyebabkan zarah-zarah asap bergerak dalam bentuk zig-zag. Zarah-zarah udara adalah lebih halus daripada zarah asap.

No comments:

Post a Comment