Monday, March 2, 2015

Pembentukan Ikatan Ion

Dalam pembentukan ikatan ion, pemindahan elektron dari atom logam kepada atom bukan logam berlaku. Ini adalah kerana atom-atom logam berkecenderungan untuk melepaskan elektron valens manakala atom-atom bukan logam berkecenderungan untuk menerima elektron.No comments:

Post a Comment