Monday, May 2, 2016

Pengertian pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron

Pengoksidaan ialah satu proses kehilangan elektron daripada sesuatu bahan tindak balas, manakala penurunan ialah satu proses penerimaan elektron oleh sesuatu bahan tindak balas.

Contoh 1

Tindak balas antara magnesium dengan gas oksigen.


i) Logam magnesium dioksidakan kerana atom magnesium kehilangan elektron untuk menjadi ion magnesium.

ii) Gas oksigen diturunkan kerana molekul oksigen menerima elektron dan menjadi ion oksida.

iii) Proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Tindak balas ini disebut sebagai tindak balas redoks.

iv) Oksigen adalah agen pengoksidaan.

v) Magnesium adalah agen penurunan.


Contoh 2

Tindak balas logam natrium dengan gas klorin.


i) Logam natrium dioksidakan kerana atom natrium kehilangan elektron untuk menjadi ion natrium.

ii) Gas klorin diturunkan kerana molekul klorin menerima elektron untuk menjadi ion klorida.

iii) Proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Tindak balas ini dipanggil tindak balas redoks.

iv) Klorin ialah agen pengoksidaan.

v) Natrium ialah agen penurunan.


Perhatikan bahawa:
  • Agen pengoksidaan merupakan penerima elektron.
  • Agen penurunan merupakan penderma elekton.

No comments:

Post a Comment