Monday, May 18, 2015

Kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu

Kadar bagi suatu tindak balas dapat diukur sebagai:
  • Kadar tindak balas purata dalam suatu tempoh.
  • Kadar tindak balas pada sesuatu masa tertentu.
Kadar tindak balas purata adalah kadar tindak balas dalam satu tempoh tertentu.

Kadar tindak balas pada sesuatu masa tertentu ialah kadar tindak balas sebenar pada ketika itu.

Fakta penting bagi penentuan kadar tindak balas pada sesuatu masa:
  • Ditentukan daripada graf jumlah isipadu gas melawan masa.
  • Lukis tangen pada masa itu di atas graf.
  • Hitung kecerunan graf pada masa itu.


Perhitungan yang melibatkan kadar tindak balas

Contoh 1

Sekeping pita magnesium dengan jisim 0.5 g digunakan untuk bertindak balas dengan asid sulfurik. Selepas 4 saat, semua pita magnesium telah melarut dengan sempurna. Apakah kadar tindak balas puratanya?

Penyelesaian:


Contoh 2

Sebuk zink ditambahkan pada larutan asid sulfurik yang berlebihan. Tindak balas ini berlaku dengan lengkap dalam masa 60 s dengan 120 cm3 gas hidrogen dikumpulkan. Hitung kadar tindak balas puratanya.

Penyelesaian:

6 comments: