Wednesday, November 14, 2012

Garam


Garam (salts) adalah sebatian ion (ionic compound) yang terbentuk apabila ion hidrogen dalam asid diganti oleh ion logam atau ion ammonium (NH4+).

Formula kimia bagi garam adalah terdiri daripada kation (selain ion hidrogen) dan anion (selain daripada ion oksida dan ion hidroksida).

Kation (cations) dan anion suatu garam diikat oleh ikatan ionik yang kuat (strong ionic bonds).


Garam klorida terbentuk apabila ion H+ dalam asid hidroklorik diganti oleh ion logam atau ion ammonium (NH4+).

Contoh garam terbentuk daripada asid sama:
Asid
Nama umum garam
Contoh garam
Asid Hidroklorik, HCl
Garam klorida (chloride salts)
NaCl, KCl, CuCl2, ZnCl2, NH4Cl
Asid Nitrik, HNO3
Garam nitrat (nitrate salts)
NaNo3, KNO3, Mg(NO3) 2, Pb(NO3) 2, NH4NO3
Asid Sulfurik, H2SO4
Garam sulfat (sulphate salts)
Na2SO4, K2SO4, FeSO4, CaSO4, (NH4) 2SO4
Asid Karbonik, H2CO3
Garam karbonat (carbonate salts)
Na2CO3, CaCO3, MgCO3, ZnCO3, PbCO3

Asid diprotic dan asid triprotic mengandungi lebih daripada satu ion H+ yang boleh diganti. Oleh itu, adalah mungkin bagi sesuatu asid itu untuk membentuk lebih daripada satu jenis garam.

Jenis asid
Contoh asid
Jenis garam yang boleh dibentuk
Contoh garam
Dibasic acid
H2SO4
2
NaHSO4
Na2SO4
Tribasic acid
H3PO4
3
NaH2PO4
Na2HPO4
Na3PO4

No comments:

Post a Comment